Sprzątanie zbiorników w Głuchowie i Osieczku 28.04.2012