Społeczna Straż Rybacka

Jesienią 2012 roku w naszym kole została utworzona terenowa grupa Społecznej Straży Rybackiej. Aktualnie zrzesza ona na naszym terenie aż 13 strażników. Nasze starania o utworzenie trwały bardzo długo, jednak dopieo jesienią dostaliśmy zgodę od starosty grójeckiego, co szybko i sprawnie wykorzystaliśmy.

Obecnie bardzo często przeprowadzane są kontrole naszych zbiorników. Coraz częściej organizowane są także kontrole wspólnie z Państwową Strażą Rybacką. Kontrole takie mają na celu zapobieżenie kłusownictwa, zachowanie porządku i bezpieczeństwa nad wodą oraz ogólną ochronę naszych wód.

W związku z tym przypominamy i ostrzegamy, że będąc nad wodą NALEŻY POSIADAĆ KARTĘ WĘDKARSKĄ, LEGITYMACJĘ WRAZ Z OPŁATAMI WAŻNYMI NA BIEŻĄCY ROK, ORAZ WYPEŁNIONY REJESTR POŁOWÓW (tj. wpisanie łowiska na jakim aktualnie się znajdujemy, datę oraz ew. ryby, które mamy zamiar zabrać).

 

 

Strażnik SSR ma uprawnienia do:
- kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb;
- kontroli ilości, masy i gatunków odławianych ryb;
- zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu;
- w przypadkach szczególnych odebrania za pokwitowaniem złowionych ryb i przedmiotów służących do ich połowu.

§ 6

1.          Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się z co najmniej dwóch strażników.

2.          Patrolem kieruje strażnik wyznaczony przez komendanta lub komendanta grupy.

3.          Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką, Policją lub Strażą Miejską.

 

Jednocześnie z zgodnie z art. 243 kpk, mówiącym o ujęciu obywatelskim, strażnik SSR ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów ścigania.

 

 

Regulamin kontroli nakazuje aby strażnicy podczas kontroli przestrzegali zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osób kontrolowanych. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki.

 

 

Według ramowego regulaminu SSR tworzą :

1. Komendant SSR, kierujący SSR.
2. Strażnicy SSR.

Kontakt:
Dowódca Terenowej Grupy Społecznej Straży Rybackiej w Grójcu - Leszek Dolina - tel. 663182001