Zarząd Koła nr. 99

  Zarząd Koła

Grzegorz Dudek - prezes

Michał Nadolski - v-ce prezes

Leszek Dolina - v-ce prezes d.s. sportu

Teresa Deniszewska - sekretarz

Grzegorz Witczak - skarbnik

Jerzy Erber - gospodarz

Krystian Stykowski -  członek 

Rafał Tasarz - członek

Grzegorz Maliszewski - członek

Piotr Badowski - członek

Rafał Woźniak - członek

 

 Komisja Rewizyjna

 Danuta Szeremeta-Sowińska - Przewodniczący

 Natallia Dudek - Członek

 Sławomir Gorgurewicz - Członek

 Rzecznik Dyscyplinarny

 Krzysztof Wąsik

 Sąd Koleżeński

 Maciej Kryczka - Przewodniczący

 Filip Śleszyński - Członek

 Zbigniew Kazała - Członek