Zarząd Koła nr. 99

  Zarząd Koła

Grzegorz Dudek - prezes

Michał Nadolski - v-ce prezes

Leszek Dolina - v-ce prezes d.s. sportu

Teresa Deniszewska - sekretarz

Grzegorz Witczak - skarbnik

............................ - gospodarz

Krystian Stykowski -  członek 

Piotr Badowski - członek

Rafał Woźniak - członek

 

 Komisja Rewizyjna

Krzysztof Wąsik - Przewodniczący

Danuta Szeremeta-Sowińska - Członek

Robert Zawrotny - Członek

 Rzecznik Dyscyplinarny

 Natallia Dudek

 Sąd Koleżeński

 Maciej Kryczka - Przewodniczący

 ........................ - Członek

 Zbigniew Kazała - Członek